/ Νεα - Ειδησεις

Ταυτότητα κτηρίου

Πλέον η χώρα μας πάει ένα βήμα μπροστά και θα εισάγει στην αγορά την ταυτότητα κτηρίου. Ουσιαστικά, είναι κάτι σαν το τεύχος Pyramis που έχει εισάγει στον τεχνικό κόσμο η Kallimanis Design & Construction.

Κτηματολόγιο

Στη χώρα μας πλέον το κτηματολόγιο έχει ψηφικοποιηθεί. Το κτηματολόγιο είναι η ψηφιακή καταγραφή των ιδιοκτησιών της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων και των τοπογραφικών εγγράφων της ιδιοκτησίας.

Νομιμοποίηση – Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Πλέον όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών κινούνται στους ρυθμούς του Ν.4495/2017, ο οποίος είναι ο ισχύων νομός για την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών που έγιναν πριν την 31.7.2011. Ο συγκεκριμένος νόμος δίνει το δικαίωμα στους ιδιοκτήτες που έχουν φτιάξει αυθαίρετα ή έχουν κάνει εργασίες που παρεκλίνουν από αυτές που αναγράφονται στην οικοδομική άδεια, να προχωρήσουν στη νομιμοποίησή τους...