/ Κτηματολογιο

image

Κτηματολόγιο

Στη χώρα μας πλέον το κτηματολόγιο έχει ψηφικοποιηθεί. 

Το κτηματολόγιο είναι η ψηφιακή καταγραφή των ιδιοκτησιών της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων και των τοπογραφικών εγγράφων της ιδιοκτησίας.

Μέσα στα επόμενα χρόνια, θα έχουμε τη δυνατότητα με ένα κλικ να μαθαίνουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία μίας ιδιοκτησίας σε κάθε περιοχή της χώρας, σύμφωνα πάντα με την εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπει μια τάξη στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της χώρας.

Γιατί να δηλώσω την ιδιοκτησία μου στο κτηματολόγιο?

Η διαδικασία δήλωσης της ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο σε αντίθεση με τη διαδικασία της κτηματογράφησης είναι μια απλή διαδικασία. Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε μία αίτηση και να προσκομίσετε τα συμβόλαια της ιδιοκτησίας. Η καταχώρηση του δικαιώματος για ένα ακίνητο στοιχίζει 35€ (παράβολο) ανά δικαίωμα. Μετά το πέρας της κτηματογράφησης (3 περίπου χρόνια), όσα ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο κτηματολόγιο μεταφέρονται στη δικαιοδοσία του κράτους. Συνεπώς, στην περίπτωση που έχουμε τα συμβόλαια θα χρειαστεί να διεκδικήσουμε το ακίνητο από το κράτος μέσω δικαστικής διαμάχης, η οποία είναι μία χρονοβόρα και ακριβή διαδικασία.

Αν ένα ακίνητο δεν δηλωθεί στο κτηματολόγιο, θεωρείται ως <<αγνώστου ιδιοκτήτη>> και κατά συνέπεια, μετά το πέρας της κτηματογράφησης δεν θα μπορεί να μεταβιβαστεί. 

Η Καλλιμάνης Design & Construction έχοντας συμμετάσχει, ως εξωτερικός συνεργάτης, σε πολλές κτηματογραφήσεις έχει την εμπειρία να κρίνει και να σας βοηθήσει σε οτιδήποτε χρειαστείτε.