/ Ταυτοτητα κτηριου

image

Ταυτότητα κτηρίου

Πλέον η χώρα μας πάει ένα βήμα μπροστά και θα εισάγει στην αγορά την ταυτότητα κτηρίου.
Ουσιαστικά, είναι κάτι σαν το τεύχος Pyramis που έχει εισάγει στον τεχνικό κόσμο η Kallimanis Design & Construction.

Τι είναι η ταυτότητα κτηρίου;

Με την κατάργηση του Ν.4495/2017, για την σύνταξη ενός συμβολαίου θα απαιτείται από τον μηχανικό η σύνταξη ενός ολοκληρωμένου φακέλου της εκάστοτε κατασκευής.

Πιο συγκεκριμένα, αυτός ο φάκελος θα περιέχει την υπάρχουσα κατάσταση της οικοδομής ή της διαιρεμένης ιδιοκτησίας, τη βεβαίωση του μηχανικού σχετικά με το γεγονός ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεστεί βάση οικοδομικής αδείας, τα πολεοδομικά σχέδια, την ένταξη του κτηρίου σε κάποιο νόμο αυθαιρέτων εάν έχει γίνει η νομιμοποίησή τους και τέλος, το ενεργειακό πιστοποιητικό. Κάθε φάκελος θα λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό από την πλατφόρμα του κράτους και για κάθε μεταβολή που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο ακίνητο, θα ενημερώνεται αυτόματα και η πλατφόρμα.