/ Τοπογραφικες Μελετες

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ

Αποτυπώσεις - Οριοθετήσεις οικοπέδων

Ένας τοπογράφος είναι ο αρμόδιος άνθρωπος για να αποτυπώσει και να οριοθετήσει ένα οικόπεδο - αγροτεμάχιο αλλά και να συντάξει τα κατάλληλα σχέδια. 

Η αποτύπωση ενός οικοπέδου ορίζεται ως το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για τον προσδιορισμός της θέσης, της μορφής και του μεγέθους τμημάτων γήινης επιφάνειας, με τα φυσικά ή τεχνητά αντικείμενα εντός αυτού. Πιο συγκεκριμένα, οι τοπογραφικές μελέτες αποτελούν το πρώτο και σημαντικότερο κομμάτι οποιασδήποτε αγοράς, κατασκευής ή ακόμη και εκτίμησης ενός κτιρίου, ενός οικοπέδου ή ενός αγροτεμαχίου. Στη συνέχεια, συντάσσεται το τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο είναι μία ολοκληρωμένη μελέτη και αποτελείται από την έρευνα του μηχανικού, τις μετρήσεις (την αποτύπωση δηλαδή) και κάποιες επιπλέον εργασίες.

Στην Καλλιμάνης Design & Construction αναλαμβάνουμε ολόκληρη τη διαδικασία της αποτύπωσης και οριοθέτησης ενός οικοπέδου - αγροτεμαχίου για εσάς. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

image

Διορθώσεις Κτηματολογικού Διαγράμματος

Το κτηματολόγιο είναι η συστηματική και διαρκώς ενημερωμένη καταγραφή μίας κτηματικής περιουσίας. 

Κάθε ιδιοκτησία όταν καταγράφεται στο κτηματολόγιο είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από ένα κτηματολογικό διάγραμμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις το συγκεκριμένο διάγραμμα χρειάζεται διορθώσεις, εκτός και αν έχει σχεδιαστεί από ιδιώτη μηχανικό. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων κτηματολογικού διαγράμματος. 

Το κτηματολογικό διάγραμμα είναι το αποτέλεσμα του κτηματολογίου για μια ιδιοκτησία. Στις περισσότερες των περιπτώσεων αν δεν έχει γίνει κάποιο τοπογραφικό από ιδιώτη μηχανικό το συγκεκριμένο διάγραμμα χρειάζεται διόρθωση. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων κτηματολογικού διαγράμματος.

Η ομάδα μας στην Καλλιμάνης Design & Construction διαθέτει όλη την απαραίτητα γνώση και εμπειρία προκειμένου να διορθώσει για εσάς το κτηματολογικό διάγραμμα της κτηματικής σας περιουσίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να μας καλέσετε!

image

Σχέδια πόλης – Πράξη εφαρμογής

Προκειμένου μία περιοχή να καταχωρηθεί ως εντός σχεδίου πόλεως περιοχή, είναι απαραίτητο να εκπονηθεί η πολεοδομική μελέτη.

Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης ονομάζεται πράξη εφαρμογής. Κάθε πράξη εφαρμογής καθορίζει τα τμήματα κάθε ιδιοκτησίας, τα οποία θα συνεισφέρουν σε γη και χρήμα, καθώς και τα τμήμα που επρόκειτο να ρυμοτομηθούν. 

Η πράξη εφαρμογής αποτελεί υποχρέωση του Δήμου. Ωστόσο, μπορεί να πραγματοποιηθεί και μεμονωμένη πράξη εφαρμογής από έναν ιδιώτη. 

Η Kallimanis Design & Construction έχει την επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία ώστε να εκπονήσει τέτοιου είδους μελέτες και να φέρει εις πέρας οποιαδήποτε πρόκληση και αν παρουσιαστεί.

image

Εργοταξιακή υποστήριξη τεχνικών έργων

Η Καλλιμάνης Design & Concstruction έχοντας στη διάθεσή της τον κατάλληλο εξοπλισμό και προγράμματα μπορεί να υποστηρίξει τοπογραφικά οποιοδήποτε τεχνικό έργο της ανατεθεί. 

Από τα αρχικά κιόλας στάδια του έργου αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό των τοπογραφικών εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν διάφορες υπηρεσίες από την εγκαθίδρυση του δικτύου ελέγχου μέχρι και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου. Παράλληλα, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο την υλοποίηση του έργου με το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, το οποίο θα ικανοποιεί τόσο τον πελάτη όσο και την ομάδα μας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε τεχνικού έργου είναι ο λόγος για τον οποίον μας προτιμούν μεγάλες τεχνικές εταιρείες στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας αλλά και της Αττικής.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

image