/ Συμβουλευτικες υπηρεσιες

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικού

Ο αρμόδιος για να απαντήσει σε θέματα που αφορούν κάθε τεχνικό έργο είναι ο μηχανικός.

Η ομάδα της Καλλιμάνης Design & Construction απαρτίζεται από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι λόγω της εμπειρίας τους στο χώρο και της συνεχούς εκπαίδευσής τους, είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια κάθε τεχνικού έργου.

Βασικός μας στόχος είναι να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε πελάτη προκειμένου να δημιουργήσουμε μαζί ένα άρτιο αποτέλεσμα το οποίο θα ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες και της επιθυμίες του.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.

image

Κτηματολόγιο

Η καταγραφή των ιδιοκτησιών ακινήτων γίνεται στο κτηματολόγιο. Η διαδικασία της καταγραφής ενός ακινήτου είναι πολύ σημαντική καθώς μία αρχική λανθασμένη καταγραφή της ιδιοκτησίας σας, θα επιφέρει σοβαρότερο προβλήματα στο μέλλον. 

Η Καλλιμάνης Design & Construction έχοντας μεγάλη εμπειρία στα θέματα του κτηματολογίου είναι σε θέση να διεκπεραιώσει οποιαδήποτε υπόθεση και αν της ανατεθεί τόσο στην περιοχή της Εύβοια όσο και της Αττικής.

image

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Ως αυθαίρετο ορίζεται ένα ακίνητο που κατασκευάζεται ή έχει κατασκευαστεί:

  • χωρίς οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, 
  • έχει υπερβεί την οικοδομική άδεια ή την άδεια δόμησης

Η άρτια καταρτισμένη ομάδα της Καλλιμάνης Design & Construction αναλαμβάνει να εντοπίσει τις αυθαίρετες κατασκευές και να τις εντάξει στο νόμο των αυθαίρετων. 

Έχοντας μεγάλη εμπειρία στις διεκπεραιώσεις νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, είμαστε σε θέση να σας συμβουλεύσουμε και να σας ενημερώσουμε επί του θέματος. 

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη τακτοποίηση και νομιμοποίηση αυθαίρετων.


image

Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Ως ενεργειακή επιθεώρηση ορίζεται η μελέτη που πραγματοποιείται από έναν μηχανικό με στόχο να κατατάχθεί ένα ακίνητο σε μία από τις ενεργειακές κατηγορίες, όπως αυτές ορίζονται από το κράτος. Πιο συγκεκριμένα, η ενεργειακή επιθεώρηση είναι μία διαδικασία αξιολόγησης του βαθμού απόδοσης του ακινήτου, της εκτίμησης του μεγέθους του σε σχέση με τις ανάγκες θέρμανσης, ψύξης και αερισμού του κτιρίου, καθώς και διατύπωσης συστάσεων για τη βελτίωσή της ενεργειακής του απόδοσης. Η ενεργειακή κατανάλωση που υπολογίζεται ή εκτιμάται κατά τη διάρκεια της μελέτης αναφέρεται στην ικανοποίηση των αναγκών του κτιρίου αναφορικά με τη θέρμανση, την ψύξη, τον αερισμό, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και το φωτισμό. 

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί:

  1. Στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας ενός κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης).
  2. Στην ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου.
  3. Στην έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Επιθεώρησης (Π.Ε.Α.), το οποίο είναι απαραίτητο για κάθε ενοικίαση ή πώληση ενός ακινήτου.
  4. Στη σύνταξη υποδείξεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Στην Καλλιμάνης Design & Cosntruction αναλαμβάνουμε την ενεργειακή επιθεώρηση ενός ακινήτου καθώς και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Επιθεώρησης. 

image