/ Τευχος Pyramis

Τεύχος Pyramis

Από την πολυετή εμπειρία μας στον κατασκευαστικό κλάδο και από τη διαρκή αναζήτηση πληροφοριών και άρθρων, παρατηρήσαμε ότι στον ιδιωτικό τομέα δεν έχει εισαχθεί η έννοια του Project Record Management. 

Τι είναι το Project Record Management;

Το Project Record Management ορίζεται ως η καταγραφή των εργασιών σε όλα τα στάδια κατασκευής ενός τεχνικού έργου. 
Παρατηρώντας ότι στην Ελλάδα, δεν διατίθεται το ιστορικό μίας κατασκευής, είτε είναι νέα είτε αποτελεί παρέμβαση σε υπάρχουσα κατάσταση, αποφασίσαμε ως εταιρεία να εισάγουμε στα έργα που αναλαμβάνουμε το τεύχος Pyramis. 

Σε κάθε τεύχος παρουσιάζονται όλες οι εργασίες που έχουν διεκπεραιωθεί κατά τη διάρκεια μίας κατασκευής, από την αρχή της, η οποία παρομοιάζεται με τη βάση της πυραμίδας, μέχρι την ολοκλήρωση του τελικού αποτελέσματος, το οποίο παρομοιάζεται με την κορυφή της πυραμίδας. 

Το Pyramis παραδίδεται στον εκάστοτε πελάτη κατά την ολοκλήρωση του τεχνικού έργου και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την χρονολογική πρόοδο των εργασιών, τα υλικά και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και πλήρες τεχνικό και φωτογραφικό υλικό. Η καταγραφή των παραπάνω βοηθά τον μηχανικό που θα ασχοληθεί στο μέλλον με το συγκεκριμένο έργο, να έχει ένα ορόσημο σχετικά με τις επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το δικό σας τεύχος Pyramis, το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  1. Οικοδομικές Άδειες. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται όλες οι οικοδομικές άδειες και βεβαιώσεις που εγκρίθηκαν για την αποπεράτωση του τεχνικού έργου. Σε περίπτωση ύπαρξης παλαιάς άδειας επισυνάπτονται όλα τα στοιχεία που χρειάστηκαν.
  2. Μελέτες. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται όλες οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν για το τελικό αποτέλεσμα όπως Αρχιτεκτονικές, Ηλεκτρομηχανολογικές, Στατικές κ.τ.λ.
  3. Τεχνικές προδιαγραφές. Για κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε μια κατασκευή υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα και μέθοδοι. Έτσι, στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα πρότυπα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν είτε για την κατασκευή ειτε για την επιδιόρθωση του τεχνικού έργου.
  4. Λίστα υλικών. Παρουσιάζονται όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και οι πιστοποιήσεις εγγύησης που δίνουν οι εκάστοτε εταιρείες.
  5. Ημερολόγιο κατασκευής & Φωτογραφικό υλικό. Χρονολογική καταγραφή των επεμβάσεων σε ένα τεχνικό έργο.
  6. Μεταβολές έργου. Σε οποιοδήποτε έργο υπάρχει η πιθανότητα να αποκλίνουμε από τα αρχικά σχέδια που έχουμε μελετήσει λόγω κατασκευαστικής μεταβολής. Έτσι, σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι μεταβολές και οι αποκλίσεις από την αρχική μελέτη.
  7. Εγγύηση άριστης κατασκευής. Η Καλλιμάνης Design & Construction σας παρέχει όλες τις εγγυήσεις για την άριστη κατασκευή του τεχνικού σας έργου, όπως ακριβώς επιτάσσουν τα πρότυπα.