/ Η Ιστορια μας

Η Ιστορια μας

Το 2012 δημιουργείται το τεχνικό γραφείο Αναστάσιου Καλλιμάνη, έχοντας στο ενεργητικό του αρκετές μελέτες και κατασκευές τεχνικών έργων κυρίως στο Νομό της Εύβοιας. Στη συνέχεια, και με την έλευση ενός ακόμη μέλους καθώς και με την παρουσία έμπιστων συνεργατών, δημιουργήθηκε η Καλλιμάνης Design & Construction. 

To 2019, η Καλλιμάνης Design & Construction αναλαμβάνει με επιτυχία μία πληθώρα από τεχνικά έργα, τα οποία περιλαμβάνουν την μελέτη και κατασκευή κατοικιών και επαγγελματικών χώρων τόσο στην Εύβοια όσο και στην Αττική. Η παράδοση κάθε έργου εντός χρονοδιαγράμματος είναι ένα από τα στοιχεία που καθιστά την Καλλιμάνης Design & Construction ανταγωνιστική. 

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του τεχνικού κλάδου της Αθήνας και της Εύβοιας, στον τομέα της εκπόνησης μελετών και κατασκευών καθώς και στην υποστήριξη εργοταξίων.

Η ομάδα μας απαρτίζεται από πολιτικούς μηχανικούς, γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οποιοδήποτε τεχνικό τομέα, είτε στο στάδιο της μελέτης, είτε στο στάδιο της κατασκευής. 

Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και τα υλικά που έχουμε στη διάθεσή μας αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό με στόχο την παράδοση ενός άρτιου έργου.

image

Η Ιστορια μας

Το 2012 δημιουργείται το τεχνικό γραφείο Αναστάσιου Καλλιμάνη, έχοντας στο ενεργητικό του αρκετές μελέτες και κατασκευές τεχνικών έργων κυρίως στο Νομό της Εύβοιας. Στη συνέχεια, και με την έλευση ενός ακόμη μέλους καθώς και με την παρουσία έμπιστων συνεργατών, δημιουργήθηκε η Καλλιμάνης Design & Construction. 

To 2019, η Καλλιμάνης Design & Construction αναλαμβάνει με επιτυχία μία πληθώρα από τεχνικά έργα, τα οποία περιλαμβάνουν την μελέτη και κατασκευή κατοικιών και επαγγελματικών χώρων τόσο στην Εύβοια όσο και στην Αττική. Η παράδοση κάθε έργου εντός χρονοδιαγράμματος είναι ένα από τα στοιχεία που καθιστά την Καλλιμάνης Design & Construction ανταγωνιστική. 

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του τεχνικού κλάδου της Αθήνας και της Εύβοιας, στον τομέα της εκπόνησης μελετών και κατασκευών καθώς και στην υποστήριξη εργοταξίων.

Η ομάδα μας απαρτίζεται από πολιτικούς μηχανικούς, γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οποιοδήποτε τεχνικό τομέα, είτε στο στάδιο της μελέτης, είτε στο στάδιο της κατασκευής. 

Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και τα υλικά που έχουμε στη διάθεσή μας αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό με στόχο την παράδοση ενός άρτιου έργου.

ΟΜΑΔΑ

image

Αναστάσιος Καλλιμάνης

Πολιτικός Μηχανικός

image

Απόστολος Καλλιμάνης

Πολιτικός Μηχανικός
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

image

Δήμητρα Καλουτά

Πολιτικός Μηχανικός