/ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΘΕΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

 

Η εταιρεία Καλλιμάνης Design & Construction αναζητά άτομο για να στελεχώσει την ομάδα των Μηχανικών για την μελέτη και οργάνωση έργων στο γραφείο μας στην Χαλκίδα.

 

Η εταιρεία:

Η Καλλιμάνης Design & Construction παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον κλάδο των Πολιτικών και Τοπογράφων Μηχανικών. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχουμε ξεκινούν από τη συμβουλευτική όσον αφορά το αντικείμενο μελέτης και κατασκευής και φτάνουν μέχρι την υλοποίηση μεγάλων και πολύπλοκων έργων.

 

Αρμοδιότητες:

·        Σχεδιασμός κατόψεων

·        Όργάνωση και συντονισμός γραφειοκρατικών διαδικασιών έργων

·        Κοστολόγηση έργων

·        Παρακολούθηση και εμπλοκή στην εξέλιξη έργων εφόσον χρειαστεί

·        Επικοινωνία με τους πελάτες

 

Απαραίτητα προσόντα:

·        Απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας (ΑΕΙ – ΤΕΙ)

·        Άριστη γνώση αγγλικών (Προφορικά και Γραπτά)

·        Σχεδιαστικές γνώσεις (Autocad)

·        Επικοινωνιακές δεξιότητες

·        Οργανωτική ικανότητα

·        Γνώσεις Microsoft Office (Word,Excel)

·        Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρονοδιαγραμμάτω

·        Υπευθυνότητα & συνέπεια

Οφέλη:

·        Προοπτική εξέλιξης στον τομέα του Πολιτικού Μηχανικού

·        Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει εμπειρίας και ικανοτήτων

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους cv@k-constructions.com με θέμα «Θέση Πολιτικού Μηχανικού / Αρχιτέκτονας»