/ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Η εταιρεία Καλλιμάνης Design & Construction αναζητά άτομο για να στελεχώσει την ομάδα των Μηχανικών για την επίβλεψη έργου στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας 

 

Η εταιρεία:

Η Καλλιμάνης Design & Construction παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον κλάδο των Πολιτικών και Τοπογράφων Μηχανικών. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχουμε ξεκινούν από τη συμβουλευτική όσον αφορά το αντικείμενο μελέτης και κατασκευής και φτάνουν μέχρι την υλοποίηση μεγάλων και πολύπλοκων έργων.

 

Αρμοδιότητες:

·       Επίβλεψη τεχνικού έργου.

·       Τήρηση ημερολογίου και παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου

·       Ενημέρωση του Leader για την πρόοδο των εργασιών και την εξέλιξη του έργου

·       Διαχείριση και επίλυση καθημερινών προβλημάτων του έργου

·       Επικοινωνία με τους αρμόδιους μελετητές 

Απαραίτητα προσόντα:

·       Απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός (ΑΕΙ – ΤΕΙ)

·       Άριστη γνώση αγγλικών (Προφορικά και Γραπτά)

·       Σχεδιαστικές γνώσεις (Autocad)

·       Δίπλωμα αυτοκινήτου και δυνατότητα μετακίνησης σε κοντινές αποστάσεις

·       Γνώσεις Microsoft Office (Word,Excel)

 Επιθυμητά προσόντα:

·       Προϋπηρεσία στον τομέα της κατασκευής δομικών έργων

·       Αποτελεσματικότητα στην τήρηση προθεσμιών και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων

·       Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρονοδιαγραμμάτων

·       Υπευθυνότητα & συνέπεια

Οφέλη:

·       Παροχή δαπανών για τη μετακίνηση από και προς το έργο

·       Προοπτική εξέλιξης στον τομέα της κατασκευής

·       Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει εμπειρίας και ικανοτήτων

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους [email protected] με θέμα «Θέση Πολιτικού Μηχανικού»