/ Έκδοση οικοδομικης Άδειας

Έκδοση οικοδομικής Άδειας

Στην Χαλκίδα στην περιοχή "Δυο Δέντρα" σχεδιάσαμε, μελετήσαμε το κτίριο για νέο επαγγελματικό χώρο.

Στο πιο κεντρικό σημείο της περιοχής θα δημιουργηθεί ο ωραιότερος χώρος για την πώληση κρεάτων.

Σε έναν μοντέρνο χώρο τόσο εξωτερικά οστό και η εσωτερικά, η ομάδα της Καλλιμάνης Deisgn & Construction κατάφερε να ικανοποιήσει της ανάγκες του πελάτη.

Χαρακτηριστικά:

- Χώρος πώλησης κρεάτων.
- Χώρος κοπής κρεάτων.
- Χώρος αποθήκευσης ειδών.

Χρόνος μελέτης: 2022
Περιοχή: Χαλκίδα, "Δύο Δέντρα"


Κοινοποίηση